Het Servicecentrum Particuliere Beveiliging is een brancheloket voor werkgevers en werknemers en werkt aan arbeidsomstandigheden en verzuimoplossingen en ontwikkelt diverse HR-instrumenten voor werkgevers en werknemers in de particuliere beveiliging.

Het Servicecentrum:

  • ondersteunt, adviseert en geeft voorlichting.
  • is neutraal en onafhankelijk.
  • gratis voor werknemers en werkgevers in de branche.

Samen met vertegenwoordigers uit de branche van zowel werkgevers- als werknemerszijde heeft het Servicecentrum deze Arbocatalogus voor de Particuliere Beveiliging ontwikkeld.