Agressie en geweld

Algemene informatie

We kunnen er niet omheen agressie, geweld, bedreiging en hinderlijk of lastig gedrag komen helaas steeds vaker voor. Daarom is het belangrijk te weten wat u te doen staat, wanneer u met dit gedrag in aanraking komt. En nog belangrijker, hoe u het voorkomt.

Wist u dat de helft van alle beveiligers last heeft van het gedrag van klanten, bezoekers, psychiatrische patiënten en verslaafden en dat bijna één op de acht werknemers minder goed functioneert of zich ziek meldt als gevolg van blootstelling aan ongewenst gedrag.

Agressie, geweld, bedreiging en hinderlijk of lastig gedrag komen helaas steeds vaker voor. Daarom is het belangrijk te weten wat je te doen staat, wanneer je met dit gedrag in aanraking komt. en nog belangrijker, hoe je het kan voorkomen. Als beveiliger kom je relatief snel in risicosituaties terecht door het:

  • contact met klanten en publiek;
  • werken op afwijkende tijdstippen;
  • werken met zeer waardevolle artikelen;
  • werken in situaties waarin het publiek gefrustreerd kan raken.

Beweegredenen voor agressie en geweld (oorzaken):

  • Frustratie agressie: Het agressieve gedrag is een uiting van frustratie; het is een emotionele uitbarsting door (een opeenstapeling van) negatieve ervaring(en).
  • Instrumentele of doelgerichte agressie: Agressief gedrag wordt ingezet als middel om een bepaald doel te bereiken; het is er op gericht macht te krijgen over de ander.
  • Agressie onder invloed van middelengebruik of een psychiatrische stoornis: Agressief gedrag vindt plaats onder invloed van alcohol, drugs, medicijnen en/of psychische stoornis.

 

Definities

Definities: 
 
Hinderlijk of lastig gedrag, agressief gedrag, geweld en bedreiging kunnen als volgt omschreven worden:
Hinderlijk of lastig gedrag
Hieronder verstaan we treiteren, pesten, negeren, uitschelden, beledigen, afspraken niet nakomen, discriminerende of ongewenste opmerkingen, bedoeld om te intimideren. De één vindt dit gedrag sneller ongewenst dan de ander, dat is vaak persoonlijk. Ook stelen, valt onder deze categorie.
Agressief gedrag
Boosheid, angst, psychose, bravoure, drank en drugs zijn redenen waarom mensen gedreven worden tot agressief gedrag. Agressief gedrag heeft tot doel schade toe te brengen. Dikwijls gaat het om schade aan personen.
Uitingen van lichamelijke agressie gericht op personen zijn
Slaan, spugen, schoppen, vastgrijpen, bijten, duwen, stompen en bekogelen met voorwerpen. In deze gevallen wordt lichamelijk geweld gebruikt. Ook het vernielen van eigendommen is agressief gedrag.
Geweld
Dit is een algemene term om acties te beschrijven die verwonding of schade bij mensen, dieren, of voorwerpen veroorzaken of bedoeld zijn om te veroorzaken. Geweld is een actie veroorzaakt door agressief gedrag.
Bedreiging
Dit is het dreigen met - in de meeste gevallen – lichamelijk geweld of de dood tegen een persoon, zijn naasten of eigendommen. Bedreigingen kunnen op verschillende manieren worden geuit en zijn soms heel subtiel. Een bedreiging is vaak intimiderend en beangstigend.
 

Verantwoordelijkheid werkgever: zorgdragen voor een arbobeleidscyclus:

Inventariseren van de risico's;
Stel passende maatregelen op (kijk hiervoor in de Arbocatalogus) en implementeer deze;
Evalueren van het opgestelde beleid en de maatregelen.

Advies: maak voor bovengenoemde stappen gebruik van de dynamische branche RI&E (https://www.beveiligingsbranche.nl/branche-ri-e/)

De verschillende vormen op een rij

De verschillende vormen op een rij: 
Verbale en non-verbale agressie
 

 

Lichte vormen
Fel in discussie gaan, beledigen, uitschelden, verwensingen uiten, schreeuwen, middelvinger opsteken.
Zware vormen
Intimideren, dreigende houding, dreigen met fysiek geweld, treiteren, pesten, stalken, gezinsleden bedreigen, discriminatie.
 
Agressie met gebruiksvoorwerpen
 

 

Zware vormen
Met objecten gooien, huisraad vernielen.
Gevaarlijke vormen
Bedreigen met mes, hond, gereedschap, pistool.
 
Fysieke agressie
 

 

Lichte vormen
Duwen, fysiek hinderen.
Zware vormen
Slaan, schoppen, krabben, bijten, een kopstoot geven, aanranden, verkrachten, besmetten, doden.
 
Getuige zijn van agressie
 

 

Secundaire vorm:
Aangrijpende verhalen horen of lezen (in dossiers) van cliënten of collega’s die slachtoffer zijn geweest van geweld. Werknemers kunnen last krijgen van deze verhalen, kunnen ze niet van zich af zetten. Dit heet secundaire traumatisering.
Primaire vorm:
Ooggetuige zijn van geweld. Dit heet primaire traumatisering.

Naast de branche RI&E kan 'De Wegwijzer Agressie door derden' van TNO, werkgevers en werknemers helpen bij de aanpak van dit probleem. In deze wegwijzer staat beschreven wat agressie is, de gevolgen en hoe deze te herkennen. En in een volgende stap wat je kunt doen als werkgever of werknemer. https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/agressie-en-intimidatie/documente...

 

Selecteer in de tabel een Oplossing om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoOplossing WerkgeverOplossing Werknemer
(non) Verbale agressie lichte vorm
Werkgever: diverse uitingen van agressie & geweld
Werknemer: diverse uitingen van agressie & geweld
(non) Verbale agressie zware vorm
Werkgever: diverse uitingen van agressie & geweld
Werknemer: diverse uitingen van agressie & geweld
Agressie met gebruiksvoorwerpen zware vorm
Werkgever: diverse uitingen van agressie & geweld
Werknemer: diverse uitingen van agressie & geweld
Agressie met gebruiksvoorwerpen gevaarlijke vorm
Werkgever: diverse uitingen van agressie & geweld
Werknemer: diverse uitingen van agressie & geweld
Fysieke agressie lichte vorm
Werkgever: diverse uitingen van agressie & geweld
Werknemer: diverse uitingen van agressie & geweld
Getuige zijn van agressie, primaire/secundaire traumatisering
Werkgever: getuige zijn van agressie
Werknemer: getuige zijn van agressie
Fysieke agressie zware vorm
Werkgever: diverse uitingen van agressie & geweld
Werknemer: diverse uitingen van agressie & geweld