Privacy verklaring

Privacy
Het Servicecentrum Particuliere Beveiliging vindt het belangrijk dat de persoonlijke gegevens van haar relaties met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Wij willen open zijn over de wijze waarop uw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom vindt u hieronder een toelichting.

Uw privacy is gewaarborgd
Links op onze site kunnen toegang geven tot andere sites waar het Servicecentrum geen controle over heeft. Persoonlijke gegevens worden niet overgedragen naar andere sites door deze links aan te klikken. Het Servicecentrum Particuliere Beveiliging is niet verantwoordelijk voor veranderingen wat betreft de onderwerpen op deze sites of voor de manier waarop deze sites met persoonlijke gegevens omgaan.

Geen gebruik van gegevens door derden
Wij stellen uw gegevens niet ter beschikking aan derden.