Geldigheid

Duur
In 2009 is de eerste Arbocatalogus gelanceerd en beschikbaar gesteld aan de branche. Sinds die tijd zijn er verschillende Arbeidsrisico’s aan toegevoegd, welke allen door de Inspectie SZW zijn getoetst en goedgekeurd. Op 3 juni 2015 heeft de Inspectie SZW de Arbocatalogus opnieuw marginaal getoetst, geaccepteerd en goedgekeurd. Na twee jaar (juni 2017) bezien sociale partners op basis van de evaluatie van de Arbocatalogus en de aanpak van agressie & geweld, fysieke belasting, ongewenste omgangsvormen en werkdruk en -stress in de branche of bijstelling nodig is van de verplichtingen van de particuliere beveiligingsorganisaties bij de aanpak van agressie & geweld, fysieke belasting en ongewenste omgangsvormen. Op 8 december 2017 heeft de Inspectie SZW het onderdeel fysieke belasting na actualisatie goedgekeurd. 

Toetsing Inspectie SZW
De Inspectie SZW heeft de Arbocatalogus agressie & geweld, fysieke belasting, ongewenste omgangsvormen en werkdruk en -stress getoetst op de criteria werkgebied, vertegenwoordiging van sociale partners, bekendheid en beschikbaarheid voor werkgevers en werknemers en het voldoen aan doelvoorschriften uit de Arbowet. De uitkomst van de deze marginale toetsing was positief.

Vervolg 
In deze Arbocatalogus is de aanwezige kennis van en ervaring met de aanpak van agressie & geweld, fysieke belasting, ongewenste omgangsvormen en werkdruk en -stress van dit moment weergegeven. Ontwikkelingen staan echter niet stil. Het doorontwikkelen zal dan ook ondersteund worden door het Servicecentrum particuliere beveiliging.

randomness