Geldigheid

Duur
In 2009 is de eerste Arbocatalogus gelanceerd en beschikbaar gesteld aan de Particuliere Beveiligingsbranche. Sinds die tijd zijn er verschillende Arbeidsrisico’s aan toegevoegd, welke allen door de Inspectie SZW zijn getoetst en goedgekeurd. Op 3 juni 2015 heeft de Inspectie SZW de Arbocatalogus opnieuw marginaal getoetst, geaccepteerd en goedgekeurd. Na twee jaar (juni 2017) hebben sociale partners besloten de teksten te actualiseren. Het onderdeel Agressie en geweld is in 2017 (deels) afgekeurd door ISZW. 

  • Op 8 december 2017 heeft de Inspectie SZW het onderdeel fysieke belasting na actualisatie goedgekeurd. 
  • Op 25 mei 2018 heeft de Inspectie SZW het onderdeel Ongewenste Omgangsvormen na actualisatie goedgekeurd.
  • Op 6 maart 2019 heeft de Inspectie SZW het onderdeel Werkdruk en Werkstress na actualisatie goedgekeurd.

Toetsing Inspectie SZW
De Inspectie SZW heeft de Arbocatalogus agressie & geweld, fysieke belasting, ongewenste omgangsvormen en werkdruk en -stress getoetst op de criteria werkgebied, vertegenwoordiging van sociale partners, bekendheid en beschikbaarheid voor werkgevers en werknemers en het voldoen aan doelvoorschriften uit de Arbowet. De uitkomst van de deze marginale toetsing was positief.

Vervolg 
In deze Arbocatalogus is de aanwezige kennis van en ervaring met de aanpak van agressie & geweld, fysieke belasting, ongewenste omgangsvormen en werkdruk en -stress van dit moment weergegeven. Ontwikkelingen staan echter niet stil. Het doorontwikkelen zal dan ook ondersteund worden door het Servicecentrum particuliere beveiliging.

randomness