Partners bij de totstandkoming

Overeenkomst sociale partners
Arbocatalogus fysieke belasting voor de particuliere beveiliging.

Vastgesteld te Gorinchem, 18 september 2017
 
Nederlandse Veiligheidsbranche,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door A.S. de Vries.
 
CNV Vakmensen,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door A. Bulsink.
 
De Unie,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door A. Sewgobind.
 
FNV,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door T. Schrijver.
 
De teksten van de risico's: agressie en geweld, ongewenste omgangsvormen en werkdruk en -stress, zijn de goedgekeurde teksten van 20 april 2015.