Leeswijzer

Groeimodel
Bij de Particuliere Beveiliging bestaan vele soorten arbeidsricio’s. In deze Arbocatalogus zijn vier veel voorkomende risico’s beschreven. Deze Arbocatalogus zal regelmatig geëvalueerd en geactualiseerd worden. Het is dus een groeimodel.
 
Leeswijzer 
Om de juiste informatie te krijgen die voor uw situatie van belang is, dient u de volgende stappen te nemen:
 
Onder “Deze Catalogus” vindt u informatie over:
-           Inleiding (informatie over het hoe, wat, waarom van deze Arbocatalogus)
-           Leeswijzer
-           Partners (wie deze Arbocatalogus hebben vastgesteld)
-           Geldigheid
-           Wetgevend kader (informatie over o.a. Burgerlijk Wetboek, doelvoorschriften, Arbeidshygiënische strategie etc.)
 
Onder “arbeidsrisico’s” vindt u een algemene omschrijving van het risico's Agressie en Geweld, Fysieke belasting, Ongewenste Omgangsvormen en Werkdruk en -stress.
Wanneer u doorklikt op “Agressie en Geweld;, “Fysieke Belasting;, “Ongewenste Omgangsvormen; of;, “Werkdruk en -stress treft u hieronder:
-           Algemene informatie
-           Definities
-           De verschillende vormen op een rij
-       Een tabel met oplossingen
Door hier op te klikken krijgt u uitgebreide informatie over deze onderwerpen.
 
Onder “functiegroepen” zijn alle beveiligingsfuncties ingedeeld: ·
 1. Klik op de functiegroep waar uw functie onder valt (bijvoorbeeld: Algemene Beveiligingsfunctie)
 2. Klik op uw functie (bijvoorbeeld centralist)
 3. Klik op een risico(bijvoorbeeld (non) verbale agressie lichte vorm)
  U vindt hier onder een omschrijving van het risico.
 4. Klik op een oplossing. (bijvoorbeeld werkgever: diverse uitingen van agressie en geweld)
  Hierin is een rangorde beschreven welke maatregelen u moet nemen om het risico te vermijden, dan wel zo klein mogelijk te maken. Allereerst moet gekeken worden of het mogelijk is om bronmaatregelen te nemen. Is dat (technisch of economisch) niet haalbaar/reëel, dan volgen de collectieve en vervolgens de individuele maatregelen.
 5. Klik op Hulpmiddelen (bijvoorbeeld: een voorbeeld van een procedure beleid voorkomen agressie) Hier staan de hulpmiddelen genoemd die nodig kunnen zijn om het risico te vermijden/beperken.
 
In de rechter kolom kunt u snel zoeken op:
 • Trefwoord
 • Oplossing: u komt direct in een lijst van oplossingen terecht behorend bij een bepaald risico
 • Risico: u komt direct in een lijst met alle risico’s terecht. Door te klikken komt u bij de bijbehorende oplossingen en hulpmiddelen.