Colofon

Colofon

De onderstaande organisaties werken mee of hebben meegewerkt aan de totstandkoming van de digitale Arbocatalogus voor de Particuliere Beveiliging.
  • Nederlandse Veiligheidsbranche,
  • FNV Bondgenoten,
  • De Unie vakbond voor de beveiliging,
  • CNV Dienstenbond.
 
Vormgeving
  • 2 in Beweging, Utrecht
 
Website
  • AWVN, Den Haag
  • Dandeman, Harderwijk
 
Contact
Servicecentrum Particuliere Beveiliging
Stephensonweg 14
Postbus 693
4200 AR Gorinchem
T 0183 - 64 66 88
F 0183 - 61 96 17
E werken@beveiligingsbranche.nl
randomness