Arbeidshygiënische strategie / voorbeelden

Voorbeeld: Agressie & geweld

1e : aanpak aan de bron
****

Aanpak van agressie & geweld bij de bron door het voeren van beleid en het in kaart brengen van de risico’s (RIE). Door preventieve maatregelen wordt agressie & geweld zoveel mogelijk voorkomen.

2e : collectieve bescherming
***

Wanneer agressie & geweld niet voorkomen kunnen worden dient gedacht te worden aan technische mogelijkheden om agressie & geweld terug te dringen.

Bijvoorbeeld het plaatsen van alarmknoppen en camera’s, veilige balies.

3e : individuele bescherming
**
Wanneer agressie & geweld niet voorkomen kunnen worden, zijn voorlichting en training belangrijk. Door voorlichting en training kan de situatie beter ingeschat worden. De werkgever zorgt voor de training en instructie van werknemers.
4e : persoonlijke beschermingsmiddelen
*
Als laatste mogelijkheid kan de werkgever gratis persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekken. (bijv. goede communicatiemiddelen).

Voorbeeld: Fysieke belasting

1e : aanpak aan de bron
****
Werkgevers moeten eerst gevaren voorkomen of de oorzaak van het probleem wegnemen, bijvoorbeeld door situaties van langdurig staan te reduceren onder de aanvaardbare norm van 1 uur achtereen en niet langer dan 4 uur op een dag.
2e : collectieve bescherming
***
Als bronmaatregelen niet mogelijk zijn, moet de werkgever collectieve maatregelen nemen om risico’s te verminderen, bijvoorbeeld het aanbieden van zitgelegenheid.
3e : individuele bescherming
**
Als collectieve maatregelen niet kunnen of ook (nog) geen afdoende oplossing bieden, moet de werkgever individuele maatregelen nemen. Bijvoorbeeld het werk zo organiseren dat werknemers minder risico lopen (b.v. taakroulatie).
4e : persoonlijke beschermingsmiddelen
*

Als laatste mogelijkheid kan de werkgever gratis persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekken. Dit is in principe een tijdelijke noodoplossing (bijv. stevige werkschoenen).

Voorbeeld: Werkdruk en -Stress

1e : aanpak aan de bron
****
Aanpak van werkdruk en -stress bij de bron door het voeren van beleid en het in kaart brengen van de risico’s (RIE). Door preventieve maatregelen wordt Werkdruk en -Stress zoveel mogelijk voorkomen.
2e : collectieve bescherming
***

Wanneer Werkdruk en -Stress niet voorkomen kan worden dient gedacht te worden aan technische mogelijkheden om werkdruk en -stress terug te dringen.

Bijvoorbeeld door het uitvoeren van een onderzoek naar werkdruk en –stress (MTO)

3e : individuele bescherming
**

Wanneer werkdruk niet voorkomen kan worden, is goede begeleiding belangrijk. Bijvoorbeeld door aangepast werk doen onder goede begeleiding en monitoring is daarin belangrijk.

4e : persoonlijke beschermingsmiddelen
*

Zorg voor voldoende en goede hulpmiddelen, b.v. dat de werknemers goed uitgerust op pad worden gestuurd. (bijv. goede communicatiemiddelen).

randomness