Werken met beeldschermen

Te lang achter een beeldscherm zitten is ongezond. Uit onderzoek is gebleken dat vanaf vier uur per dag de kans op KANS-klachten al ernstig toeneemt.

Binnen de beveiliging wordt veelvuldig toezicht gehouden via één of meerdere beeldschermen. Daarbij ligt het risico meer bij langdurig zitten en kijken dan bij het veelvuldig tikken en klikken via toetsenbord en muis.

Selecteer in de tabel een Oplossing om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoOplossing WerkgeverOplossing Werknemer
Werken met beeldschermen
Werkgever: werken met beeldscherm
Werknemer: werken met beeldscherm