(non) Verbale agressie zware vorm

Aanhoudend grieven; aanhoudend kleineren; zwart maken; aantasten in goede naam of eer; aanhoudend plagen, pesten of sarren; discrimineren naar herkomst, seksuele geaardheid, religie of fysieke kenmerken; intimideren; dreigende houding; dreigen met fysiek geweld; stalken; gezinsleden bedreigen; ongewenste seksuele aandacht; het openlijk dragen van een wapen (pistool, mes, gevaarlijke hond e.d.); dwingen tot uitvoeren of juist nalaten van ambtstaken; opzettelijk bemoeilijken en / of onmogelijk maken van uitvoeren van taken, Huisvredebreuk gepleegd aan een voor openbare dienst bestemd gebouw (

Selecteer in de tabel een Oplossing om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoOplossing WerkgeverOplossing Werknemer
(non) Verbale agressie zware vorm
Werkgever: diverse uitingen van agressie & geweld
Werknemer: diverse uitingen van agressie & geweld
randomness