Fysieke agressie zware vorm

Slaan, schoppen, krabben, bijten, een kopstoot geven, aanranden, verkrachten, besmetten, doden.

Selecteer in de tabel een Oplossing om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoOplossing WerkgeverOplossing Werknemer
Fysieke agressie zware vorm
Werkgever: diverse uitingen van agressie & geweld
Werknemer: diverse uitingen van agressie & geweld