Fitheid

Lange tijd is onderschat dat het werk van een beveiliger fysiek en psychisch veel van de beveiliger vraagt. Vraag aan een beveiliger of fitheid en gezondheid daarom belangrijk is voor het werk en 80% zal antwoorden dat dit zeker zo is. Wie fit is kan zich beter concentreren en is alerter op wat er in zijn omgeving gebeurt. Dat is wat opdrachtgevers ook van beveiligers verwachten. Fitte mensen kunnen meer hebben, als het gaat om omgaan met lastige mensen, conflictsituaties, stress en spanning. Fitte mensen kunnen sneller en beter ingrijpen bij calamiteiten, denk aan BHV-taken.

Selecteer in de tabel een Oplossing om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoOplossing WerkgeverOplossing Werknemer
Fitheid
Werkgever: fitheid
Werknemer: fitheid
randomness