Discriminatie

Discriminatie is het ongelijk behandelen en achterstellen van mensen op basis van kenmerken die niet ter zake doen, zoals huidskleur, sekse of religie.

In werksituaties mag geen ongeoorloofd onderscheid worden gemaakt op basis van:

Selecteer in de tabel een Oplossing om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoOplossing WerkgeverOplossing Werknemer
Discriminatie
Werkgever: discriminatie
Werknemer: discriminatie
randomness