Werken bij kou

Indien de werkplek te koud is kunnen uw werknemers minder presteren en te koude temperaturen kunnen ook gezondheidsschade veroorzaken. Een aangename temperatuur, die niet te koud is, is daarom van belang. Het gaat hier niet alleen om werken in de buitenlucht, maar net zo goed om arbeid in bijvoorbeeld onverwarmde loodsen en koelcellen.

 

Selecteer in de tabel een Oplossing om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoOplossing WerkgeverOplossing Werknemer
Werken bij kou
Werkgever: werken bij kou
Werknemer: werken bij kou
randomness