Knielen en hurken in het werk

In een aantal beveiligingsfuncties komt knielen en hurken voor, met name in functies waarbij gefouilleerd moet worden, zoals visiteur en detentietoezichthouder.

Selecteer in de tabel een Oplossing om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoOplossing WerkgeverOplossing Werknemer
Knielen en hurken in het werk
Werkgever: knielen en hurken in het werk
Werknemer: knielen en hurken in het werk