Duwen en trekken

Met duwen en trekken gaat het er om dat u handmatig een last in beweging brengt of verplaatst over langere afstand, waarbij uw lichaam zich in dezelfde richting beweegt als de last, zonder dat de last gedragen wordt. Hierbij kunt u denken aan zware deuren of hekken, pallets, een bureau of zelfs een persoon (horeca of evenementen beveiliging). Bij deze vorm van handmatig duwen en trekken worden de kracht om af te zetten en de beweging door de benen en voeten geleverd.

Selecteer in de tabel een Oplossing om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoOplossing WerkgeverOplossing Werknemer
Duwen en trekken
Werkgever: duwen en trekken
Werknemer: duwen en trekken