Mentale belasting

De mate waarin een werknemer zich tijdens het werk geestelijk moet inspannen, moet concentreren, moeilijke problemen moet oplossen, of voortdurend moet inspelen op nieuwe situaties en daarbij in zijn werk gestoord wordt. Beveiligers moeten vaak in korte tijd veel informatie opnemen en verwerken. Ze moeten continu alert zijn en werken vaak in een omgeving met veel afleiding (geluid, beweging). Een hoge mentale werkbelasting kan ertoe leiden dat de alertheid afneemt. Dit komt niet alleen voor bij een te veel aan informatie, maar kan ook gebeuren als er te weinig prikkels zijn.

Selecteer in de tabel een Oplossing om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoOplossing WerkgeverOplossing Werknemer
Mentale belasting
Werkgever: diverse vormen van werkdruk en -stress
Werknemer: diverse vormen van werkdruk en -stress