Baliewerk

Te lang achter een beeldscherm zitten is ongezond. Uit onderzoek is gebleken dat vanaf vier uur per dag de kans op KANS al ernstig toeneemt.

Binnen de beveiliging wordt veelvuldig in receptiediensten gewerkt. Een dienst met complexe taak met verschillende combinaties van werkzaamheden. Zo kan een beveiliger in één moment videobeelden moeten observeren, slagbomen openen, inschrijven van bezoeker en klaarmaken van bezoekersbadges. Ondertussen alertheid voor eventuele calamiteiten. Naast fysieke belasting kan baliewerk ook mentaal belastend zijn.

Onafhankelijk van de bedrijfstak wordt tegenwoordig in vrijwel alle baliewerkplekken gebruik gemaakt van beeldschermen. Door het veelvuldig voorkomen van combinaties van werkzaamheden en directe verbinding met de buitenlucht dient een baliewerkplek deze taken te ondersteunen en dienen hoge eisen gesteld te worden aan de plaats van de balie en de inrichting van de balie. Binnen de beveiliging is dit meestal de balie op locatie van de klant.

Aanvullende wet- en regelgeving: 
  • AI-bladen SZW:
    • AI-2, Werken met beeldschermen
    • AI-46, Werken in meld- en controlekamers
  • Arbothemacahier:
    • AC-07, Baliewerk
Arbeidsrisico: 
Fysieke belasting

Selecteer in de tabel een Oplossing om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoOplossing WerkgeverOplossing Werknemer
Baliewerk
Werkgever: baliewerk
Werknemer: baliewerk