Digitaal pesten / intimideren

Digitaal pesten is één van de verschillende vormen van pesten.
Op het internet kan men een andere identiteit aannemen of volledig anoniem blijven, waardoor de grenzen van het pestgedrag worden verlegd. Het is een groeiend probleem. 

Via dit middel wordt er gescholden, mensen bedreigen elkaar en er worden virussen of nare filmpjes naar elkaar toegestuurd. Het gemak en de anonimiteit van het Internet hebben de grenzen van het pestgedrag verlegd. Door het gebrek aan face-to-face contact is de drempel laag om agressieve en harde taal te gebruiken. Doordat de daders vaak anoniem te werk gaan, is het moeilijk hen aan te pakken.

Vormen van pesten/digitaal pesten zijn bijvoorbeeld:

  • Schelden bijvoorbeeld via Internet en Social Media
  • Virussen opzettelijk versturen
  • E-mailbommen
  • Ongevraagd verspreiden van foto’s, filmpjes, tekeningen enz.
  • Privacyschending
Arbeidsrisico: 
Ongewenste omgangsvormen

Selecteer in de tabel een Oplossing om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoOplossing WerkgeverOplossing Werknemer
Digitaal pesten / intimideren
Werkgever: digitaal pesten / intimideren
Werknemer: digitaal pesten / intimideren
randomness