Discriminatie

Discriminatie is het ongelijk behandelen en achterstellen van mensen op basis van kenmerken die niet ter zake doen, zoals huidskleur, sekse of religie.

In werksituaties mag geen ongeoorloofd onderscheid worden gemaakt op basis van:

 • Godsdienst
 • arbeidsrelatie (full- of parttime)
 • arbeidscontract (bepaald/onbepaald/flex)
 • levensovertuiging
 • politieke overtuiging
 • ras
 • geslacht
 • nationaliteit
 • seksuele geaardheid
 • burgerlijke staat
 • handicap of chronische ziekte
 • leeftijd

Hoe herken je discriminatie?

Wanneer iemand op de werkvloer door de leidinggevende, leveranciers, klanten, collega's of opdrachtgevers op een andere manier wordt behandeld. Bijvoorbeeld:

 • uitgescholden, genegeerd worden of buitengesloten voelen door leidinggevende en/of collega('s)
 • vaker dan anderen vervelende of minderwaardige klussen op moet knappen
 • kwetsende grappen van collega's en/of leidinggevende moet verduren
 • werken in afzondering
 • discriminatie bij arbeidsvoorwaarden als je op basis van persoonlijke kenmerken geen verlenging van een tijdelijk contract krijgt, geen promotiekansen krijgt, minder betaald krijgt dan collega's voor hetzelfde werk of ontslagen wordt
Arbeidsrisico: 
Ongewenste omgangsvormen

Selecteer in de tabel een Oplossing om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoOplossing WerkgeverOplossing Werknemer
Discriminatie
Werkgever: discriminatie
Werknemer: discriminatie
randomness