Fitheid

Lange tijd is onderschat dat het werk van een beveiliger fysiek en psychisch veel van de beveiliger vraagt. Vraag aan een beveiliger of fitheid en gezondheid daarom belangrijk is voor het werk en 80% zal antwoorden dat dit zeker zo is. Wie fit is kan zich beter concentreren en is alerter op wat er in zijn omgeving gebeurt. Dat is wat opdrachtgevers ook van beveiligers verwachten. Fitte mensen kunnen meer hebben, als het gaat om omgaan met lastige mensen, conflictsituaties, stress en spanning. Fitte mensen kunnen sneller en beter ingrijpen bij calamiteiten, denk aan BHV-taken. Fitte mensen kunnen statische en dynamische belasting in het werk beter volhouden. Fitte mensen zijn minder vaak ziek en herstellen sneller.

 

Aanvullende wet- en regelgeving: 

In de Nederlandse Arbowet- en regelgeving is (nog) niets geregeld als het gaat om gezondheid en fitheid van werknemers. Er zijn daarom ook geen doelvoorschriften voor fitheid en gezondheid.

www.stivoro.nl

Arbeidsrisico: 
Fysieke belasting

Selecteer in de tabel een Oplossing om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoOplossing WerkgeverOplossing Werknemer
Fitheid
Werkgever: fitheid
Werknemer: fitheid