Pesten en treiteren

Pesten is het systematisch uitoefenen van psychische en/of fysieke mishandeling door een of meerdere personen op een persoon die niet in staat is zichzelf te verdedigen. Bij pesten is de macht ongelijk verdeeld. Pesten heeft negatieve effecten voor het slachtoffer. Deze kan niet voor zichzelf opkomen noch verweren. Doet hij dit wel, dat kan dat reden voor de pester zijn het slachtoffer nog harder aan te pakken. Bij pesten is er sprake van vernederend, vijandig of intimiderend gedrag, steeds gericht op dezelfde persoon of groep. Slachtoffers kunnen zich niet goed verweren en de pester(s) hebben vaak meer macht dan het slachtoffer. Het gedrag wordt herhaald en houdt langere tijd aan. Herhaalde kwetsing of vernedering kan uiteindelijk ook leiden tot werkstress. Pesten kan ook digitaal gebeuren of hand in hand gaan met discriminatie. Pesten kan gebeuren door leidinggevende(n); klanten; opdrachtgevers; leveranciers; collega's.

De verschillen tussen pesten/treiteren en plagen
Voorbeelden van:
  
Pesten/treiteren:                                               Plagen
Systematisch                                                    Incidenteel
Ongelijke machtsverhouding                            Gelijke machtsverhouding
Pester is winnaar, slachtoffer is verliezer         Geen winnaar of verliezer
Slachtoffer kan niet voor zichzelf opkomen      Slachtoffer kan zich verdedigen
Risico op lichamelijk / geestelijk letsel              Geen letsel

Pestgedrag kan o.a. bestaan uit:

  • Belachelijk maken
  • Onnodig veel kritiek geven
  • De nare klussen geven
  • Roddelen; negatief over medewerker praten
  • Iemand sociaal isoleren
  • Iemand uitschelden e.d.
  • Seksueel lastig vallen / seksueel getint gedrag
  • Bespotten; belachelijk maken van bijv. uiterlijk, gedrag
  • Verbaal geweld; uitschelden of grof taalgebruik
Arbeidsrisico: 
Ongewenste omgangsvormen

Selecteer in de tabel een Oplossing om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoOplossing WerkgeverOplossing Werknemer
Pesten en treiteren
Werkgever: pesten en treiteren
Werknemer: pesten en treiteren
randomness