Duwen en trekken

Met duwen en trekken gaat het er om dat u handmatig een last in beweging brengt of verplaatst over langere afstand, waarbij uw lichaam zich in dezelfde richting beweegt als de last, zonder dat de last gedragen wordt. Hierbij kunt u denken aan zware deuren of hekken, pallets, een bureau of zelfs een persoon (horeca of evenementen beveiliging). Bij deze vorm van handmatig duwen en trekken worden de kracht om af te zetten en de beweging door de benen en voeten geleverd. De beide armen en handen worden slechts gebruikt om de kracht over te dragen op de last, door de armen min of meer in een vaste stand te houden. Bij duwen en trekken bestaat er een risico op overbelasting van de lage rug. Deze fysieke belasting kan een gevaar voor de gezondheid van de werknemer met zich meebrengen. Dit kan zich onder andere uiten in de vorm van lage rugklachten. Bij duwen ontstaat in het algemeen een lagere belasting op de lage rug dan bij trekken, zodat duwen de voorkeur verdient boven trekken.
 
 
Aanvullende wet- en regelgeving: 
  • AI-bladen SZW, AI29, Fysieke belasting bij het werk.

 

 

Arbeidsrisico: 
Fysieke belasting

Selecteer in de tabel een Oplossing om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoOplossing WerkgeverOplossing Werknemer
Duwen en trekken
Werkgever: duwen en trekken
Werknemer: duwen en trekken
randomness