Langdurig staan op het werk

Een aantal beveiligingsfuncties bestaat uit veel staand en lopend werk.

U doet staand werk als u minder dan één meter loopt. Van langdurig staan is sprake als u meer dan één uur achtereen moet staan. Uw hart pompt dan minder bloed naar uw benen. Bij langdurig staand werk kan vermoeidheid in benen en voeten, rug- en nekpijn en spataderen optreden. Aangenomen wordt dat door maximaal één uur achtereen en maximaal vier uur op een werkdag staand te werken geen klachten ontstaan. Langer dan één uur achtereen staan en meer dan vier uur staan op een dag moet zoveel als mogelijk voorkomen worden. Daar zijn verschillende oplossingsmogelijkheden voor.

Aanvullende wet- en regelgeving: 
Langer dan één uur aaneengesloten en meer dan vier uur staan op een dag dient zoveel als mogelijk voorkomen worden.
Cao afspraken
In de cao particuliere beveiliging zijn statijden vastgelegd voor de luchthavenbeveiliging. Hierin staat het volgende:
ARTIKEL 1     Statijden
1. Met uitzondering van calamiteiten en onvoorziene omstandigheden (zoals bijvoorbeeld weersomstandigheden, terroristendreigingen, extreme vertragingen e.d.) zullen de statijden voor de posities BMC en X-passage maximaal 180 minuten zijn. Voor G4S Aviation Security geldt de van toepassing zijnde bedrijfs-cao.
2. Met uitzondering van calamiteiten en onvoorziene omstandigheden (zoals bijvoorbeeld weersomstandigheden, terroristendreigingen, extreme vertragingen e.d.) zijn de statijden voor de passagiersgerelateerde werkzaamheden (transfilters E/F en G/H) vanaf 1 september 2016 maximaal 150 minuten. De pauzetijd bedraagt 15 minuten netto. Voor alle overige te beveiligen posities geldt een statijd van maximaal 150 minuten. Voor G4S Aviation Security geldt de van toepassing zijnde bedrijfs-cao.
3. De statijden gelden uitsluitend voor werknemers die werken onder het Beveiligingsplan Burger LuchtVaart.
(uit cao particuliere beveiliging 1 januari 2017 t/m 30 september 2018, hoofdstuk 15)

 

Overige informatie

Op Schiphol is onderzoek gedaan naar langdurig staan.

Gedurende de hele zwangerschap dient staan zoveel mogelijk beperkt te worden, vooral in de laatste drie maanden van de zwangerschap.

  • AI-bladen SZW, AI 8, Zittend en staand werk
  • Handreiking Zwangerschap & arbeid (handreiking Stichting van de arbeid)

 

 

Arbeidsrisico: 
Fysieke belasting

Selecteer in de tabel een Oplossing om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoOplossing WerkgeverOplossing Werknemer
Langdurig staan op het werk
Werkgever: langdurig staan op het werk
Werknemer: langdurig staan op het werk
randomness