Tillen en dragen op het werk

In een aantal beveiligingsfuncties komen tillen en dragen voor, denk hierbij bijvoorbeeld aan waardetransporteurs. Gewicht speelt een grote rol maar ook de reikafstand en uw eigen lichaamshouding tijdens een til- of draagactie.

Niet alleen oudere werknemers hebben het misschien wel eens meegemaakt. U tilt iets en 'het schiet verkeerd'. De werknemers die veel tillen en dragen hebben hier vaak een aanvullende cursus voor gehad.

Tillen is het met de handen oppakken, verplaatsen en neerzetten van een last, zonder dat de persoon die tilt zichzelf verplaatst. Onder dragen wordt verstaan het handmatig ondersteunen van een last, met of zonder verplaatsing van het lichaam en de last.

In ‘statische’, plaatsgebonden werksituaties worden voornamelijk tilhandelingen verricht, maar in veel gevallen kunnen tillen en dragen niet los van elkaar gezien worden. Een paar stappen is immers gauw gezet, bij het tillen van een voorwerp. In de Europese richtlijn wordt gesproken over ‘handmatig hanteren van lasten (manual handling)’.

Als de omstandigheden niet ideaal zijn, dan is het maximaal toegestane tilgewicht veel lager.

Door overgewicht krijgt u eerder last van lichamelijke klachten als u moet tillen en dragen in uw werk.

Aanvullende wet- en regelgeving: 
Handhavingsnorm Inspectie SZW
De Inspectie SZW hanteert sinds jaar en dag als maximaal tilgewicht een grenswaarde van 23 kg per persoon. Dit betekent dat er naar gestreefd wordt niet meer dan 23 kg per persoon en 46 kg met twee personen te tillen.
De omstandigheden bepalen mede hoe zwaar er getild kan worden. Het gaat er om maatwerk te leveren op basis van de omstandigheden. (Met de NIOSH-methode kan het maximaal hanteerbare tilgewicht berekend worden.)

Handreiking arbomaatregelen zwangerschap & arbeid
Vanaf de dertigste week van de zwangerschap mogen gewichten van meer dan 5 kg niet meer dan 5 keer per dag handmatig getild worden. 

Overige informatie

AI-bladen SZW, AI 29, Fysieke belasting bij het werk
Handreiking Zwangerschap & arbeid (handreiking Stichting van de arbeid)

Arbeidsrisico: 
Fysieke belasting

Selecteer in de tabel een Oplossing om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoOplossing WerkgeverOplossing Werknemer
Tillen en dragen op het werk
Werkgever: tillen en dragen op het werk
Werknemer: tillen en dragen op het werk
randomness