Werk-privébalans

Het is eigenlijk een bijzondere term: 'werk-privébalans'. Het veronderstelt dat je een werkend én een privéleven hebt. Terwijl die levens juist steeds meer vervlechten in één. De algemene tendens is dat werk-privébalans steeds belangrijker wordt gevonden.

Balans in je werk en privé gaat over plezier hebben in je werk en ruimte bewaren voor je privéleven. Plezier in je werk kan beïnvloed worden door een goede sfeer, fijne collega's en de inhoud van het werk. Ruimte hebben voor jezelf, je privé, gaat over de balans en doen wat je graag doet in je eigen tijd.

Tegenwoordig vormen werk en privé steeds meer één geheel: ze lopen steeds meer in elkaar over. De digitalisering van het werk en de samenleveing heeft hier mee te maken (e-mails op je telefoon). Het is belangrijk dat je plezier in je werk hebt en houdt. En minstens zo belangrijk is het om tijd voor je privéleven te bewaren. Het is van belang om in je werk taken te hebben die je aanspreken, met fijne collega's samen te werken en een prettige sfeer speelt een belangrijke rol. In je privé moet je de mogelijkheid hebben om dingen te doen die je leuk vindt. En ruimte te hebben voor jezelf.

Wanneer de balans tussen werk en privé langdurig verstoord is ontstaat er spanning doordat de verantwoordelijkheden op privé en werkgebied onverenigbaar met elkaar lijken te zijn.

Dat betekent dat de werknemer niet kan voldoen aan alle verwachtingen op beide gebieden, zowel werk als privé, wat als stressvol ervaren kan worden.

De gevolgen van een verstoorde werk-privébalans zijn dan ook in  hoge mate stress gerelateerd.

Chronische stress is schadelijk voor de gezondheid van de werknemer en heeft ook consequenties voor de organisatie.

Wat zijn de belangrijkste gevolgen van een verstoorde werk-privébalans voor de werknemer?

Een verstoorde werk-privébalans kan gevolgen hebben voor de werknemer, zowel op de werkvloer, als thuis. De meeste gevolgen lijken voort te komen uit de stressklachten die gepaard gaan met deze verstoorte werk-privébalans.

 

Werkgerelateerde gevolgen van een verstoorde werk-privébalans:

 • Minder bereidheid om taken uit te voeren die buiten de functieomschrijving vallen (bv. nieuwe collega inwerken, bedrijfshulpverlener zijn etc.);
 • Lagere werktevredenheid;
 • Minder betrokkenheid bij de organisatie;
 • Hogere werkstress, meer burn-out symptomen (zoals uitputting);
 • Intentie om de organisatie te verlaten neemt toe;
 • Verminderde werkprestaties (zowel zelf beoordeeld als ingeschat door de leidinggevende);
 • Lagere loopbaantevredenheid;
 • Hogere werkgerelateerde stress (o.a. werkdruk, spanning, onduidelijkheid over de werkrol etc.);
 • Toename in algemene stressklachten.

 

Privégerelateerde gevolgen van een verstoorde werk-privébalans:

 • Meer stress in het gezinsleven;
 • Lagere familie- en relatietevredenheid;
 • Slechtere prestaties in het privéleven;
 • Toename in niet-werk-gerelateerde stressoren (o.a. meer moeite in het vervullen van de partnerrol, conflicten in het privéleven);
 • Toename van algemene stressklachten.
Arbeidsrisico: 
Werkdruk en -stress

Selecteer in de tabel een Oplossing om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoOplossing WerkgeverOplossing Werknemer
Werk-privébalans
Werkgever: diverse vormen van werkdruk en -stress
Werknemer: diverse vormen van werkdruk en -stress