Werken bij warmte

Het Arbobesluit (artikel 6.1) bepaalt dat de temperatuur op de werkplek of van het product dat moet worden bewerkt niet nadelig mag zijn voor de gezondheid van de werknemer. Hoewel er geen specifieke temperaturen worden genoemd, is wel bepaald dat werkgevers er alles aan moeten doen om gezondheidsklachten te voorkomen.

 
Aanvullende wet- en regelgeving: 
  • AI- bladen SZW, AI29, Fysieke belasting bij het werk.
Aanvullende informatie: 

Is het op de werkplek meer dan 26 graden? Neem dan maatregelen tegen de warmte. Zo voorkomt u dat de gezondheid van de werknemers in uw bedrijf gevaar loopt.

Werken de werknemers van uw bedrijf veel buiten? Dan worden zij blootgesteld aan UV-licht. Dit vergroot de kans op huidziektes. Zorg er daarom voor, dat werknemers buiten hun huid zoveel mogelijk bedekken met kleding. En dat ze niet-bedekte huid insmeren met zonnebrandcrème.
Wat moet?
  • Zorg voor een prettige temperatuur op de werkplek. Bij lichamelijk zwaar werk zijn lagere temperaturen nodig dan bij lichter werk.
  • Voorkom tocht op de werkplek. Zorg eventueel voor persoonlijke beschermingsmiddelen.
  • Verkort eventueel de werktijden.
  • Zo voorkomt u dat het klimaat op de werkplek de gezondheid van de werknemers in gevaar brengt.
Wat mag?
Neem maatregelen tegen de temperatuur bij:
  • Vanaf 30 graden bij werkzaamheden zoals receptionist, alarmcentralist.
  • Licht ander werk, zoals het werk van een winkelsurveillant: vanaf 28 graden.
  • Intensief werk, zoals magazijnwerk: vanaf 26 graden, als er een voelbare luchtstroom is. Anders vanaf 25 graden.
  • Zeer intensief werk (bijvoorbeeld cabin search platform), vanaf 25 graden, als er een voelbare luchtstroom is. Anders vanaf 23 graden.
Arbeidsrisico: 
Fysieke belasting

Selecteer in de tabel een Oplossing om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoOplossing WerkgeverOplossing Werknemer
Werken bij warmte
Werkgever: werken bij warmte
Werknemer: werken bij warmte